Innehållsförteckning

Copyright © Datatal AB

Ladda ned och installera Presentity Telefonist

Windows Store

På din Windows 8.1-dator, gå in i Windows Store.

Detta kräver att ditt konto är ett Microsoftkonto. Följ instruktionerna för att skapa ett.

Väl inne på Microsoft Store, sök på Telefonist och klicka sedan på ladda ned.

Självstudier för Windows 8.1

Datatal rekommenderar att titta igenom introduktionsfilmen för hur man hanterar och hittar appar i Windows 8.1

Inloggning

Skriv in användarens inloggningsuppgifter. Dessa skrivs in under användaren i Admital. Under serveradress, ange Presentity-serverns adress.

Inloggningssida
Presentity Telefonist inloggningssida

Översikt

Köerna

Översikt
Presentity Telefonist

Här ser du de köer du är inloggad i. Siffran visar hur många som står i kö per kö. Köerna kommer ifrån växelkonfigurationen. Varje kö tilldelas en färg, som även kommer visas i samtalsparten.

Samtalsparter

Det finns 2 parter A/B som man kan hantera samtal med. Primärt kommer samtalen in i part A om den är ledig. Övre delen av parten visar vilket nummer personen har ringt eller vilken kö samtalet kommer via. Undre delen visar numret på den inringande. Om man har samtal i både A och B kan man sätta dem i 3-part med telefonistens anknytning. Telefonisten kan även koppla ihop samtalen. På parterna finns det även symboler som visar vilken status samtalet har. I bilden visas att part A är parkerad med P och att det kommit via en kö. B-part visar med en lur av att den är i pågående aktivt samtal och pilen ut ifrån telefonen visar att det är ett utgående samtal.

Sökfält

Här kan telefonisten söka på kollegor internt. Sökningen kan göras genom att använda flera begrepp, så som Visby mellanslag och Support. Då får man träff på alla som har Visby och Support inskrivet på sin användare. En automatisk sökning görs alltid på ett inkommande samtal, finns det ett aktivt samtal i A-part kommer senast kontaktad visas. Då ser man i sökresultatet vilken/vilka anknytning/ar den inringande senast har varit i kontakt med.

Sökresultat

Här visas resultatet för aktuell sökning. Resultatet visar även aktuell telefonstatus samt hänvisningsstatus på sökt(a) användare. En användare med en aktiv hänvisning blir rödmarkerad; en användare med en aktiv hänvisning med öppen telefon blir grönmarkerad.

Detaljerad vy

Här ser man en detaljerad vy för den markerade raden i sökresultatet, all tillgänglig information såsom bild och övriga fält syns här.

Funktionsknapparna

Med knapparna nere i högra hörnet kan du göra följande på den användare som är markerad:

E-post eller SMS (kräver licens)
När man skickar e-post eller SMS så startas datorns e-post program med förifylld till-adress.
Ring
Ringer upp användaren.
Hänvisningar
Här kan man administrera användarens aktuella och framtida hänvisningar.
Koppla blint
Kopplar till användare om man har ett aktivt samtal. Koppling sker direkt, utan avisering.
Ändra
Startar en webblänk till Admital webb så att telefonisten kan administrera användaren där.
Grupper och rutter
Här kan man logga ut/in användaren i vissa växelgrupper eller ändra rutter (mobile twinning).

Inställningar

Gå till nederkanten av telefonisten och högerklicka, då får du upp en list längst ner, där man kan klicka på Inställningar.

Generella inställningar
Sökinställningar; välj om du vill att användarlistan ska synas i sökresultatet utan att du gjort en sökning (som standard visas de första 20, går att ställa upp högre). Köinställningar; Välj om du endast vill visa de köer som har köande samtal. Temainställningar; Här kan du ändra till ett ljust färgtema. E-postinställningar; Här kan du välja att klistra in inkommande nummer i e-post som skickas från telefonist, skriva in en standard för vad som ska stå i ämnesraden, samt en signatur.
Sökinställningar
Ändra vilken ordning i sökresultatet vissa fält skall komma, även om dem skall synas eller inte. Rekommenderat är att bara ha 2-3 fält aktiverade, resten dolda. Det finns en Återställ-knapp om man vill ändra tillbaka till grundläget.
Snabbtangenter
Här kan man ändra standarduppsättningen av tangenterna. Om man till exempel vill att koppla inte skall vara + på numpad, kan man ändra det här. Det finns en Återställ-knapp om man vill ändra tillbaka till standarduppsättningen.

Standard tangentbordsuppsättning

Visa hänvisningar
F2
Öppna telefon, ta bort aktiv hänvisning
F3
Redigera användare
F4
Aktivera konferenssamtal mellan part A B och Telefonist
F7
Ring
Plus på Num-pad
Byta markerad part
CTRL + höger/vänster pil
Svara
Enter på Num-pad
Parkera ett samtal
CTRL + P
Koppla
Enter på Num-pad
Lägg på
Minus på Num-pad
3-part
Stjärna på Num-pad
Slå siffror i parter
Siffrorna på Num-pad
Slå DTMF i ett samtal
CTRL + Siffrorna på Num-pad
Ta bort inslagna siffror
DEL eller Backspace
Till sökfältet
CTRL + F eller §
Rensa sök
CTRL + E eller Esc
Skicka e-post
CTRL + M
Skicka SMS
CTRL + S
Ändra gruppstatus
CTRL + G
Ändra rutt
CTRL + R
Ändra hänvisningar
CTRL + D
Genombrytning
CTRL + Enter

Ikoner

Funktionsknappar

E-post
e-post ikon
Startar datorns e-post program och fyller i e-postadressen, tips på mallar är att skapa en signatur i e-postprogrammet som fungerar som en mall för telefonistmeddelande.
Hänvisa
hänvisa ikon
Lägger till, raderar eller skapar en hänvisning.
SMS
sms ikon
Skickar SMS till användaren via Datatals SMS gateway. Kräver ett konto hos Datatal, SMS:et skickas som ett e-postmeddelande och konverteras till ett SMS hos Datatal.
Koppla
koppla ikon
När det finns ett inkommande samtal och en användare är sökt kan telefonisten koppla genom att klicka på denna knapp, kopplingen sker blint.
Ring
ring ikon
Ringer upp det markerade sökresultatet.
Grupper
grupper ikon
Hanterar in- och utloggning för användarens grupper.
Redigera
redigera ikon
Redigerar det markerade sökresultatet, flyttar över telefonisten till Admital web. Automatisk inloggning, kräver att telefonistens konto har rättighet att redigera användare i Admital web.
Rutter
rutter ikon
Ändrar användarens rutt, aktiverar av/på Mobile twinning.
Genombrytning
genombrytning ikon
Kopplar igenom ett samtal till en hänvisad anknytning. Kan även användas till att sätta ett samtal på vänt på en upptagen anknytning. Samtalet sätts på vänt i växeln och kommer därmed inte att komma tillbaka till telefonist.

Telefonstatusikoner

Utgående samtal
utgående samtal ikon
Ett samtal som telefonisten ringt, ett utgående samtal.
Besvarat
besvarat ikon
Samtal är etablerat och besvarat.
Ringande
ringande ikon
Telefonen slår numret, om telefonisten har ringt ifrån applikationen så håller växeln på att etablera ett samtal.
Avslutat
avslutat ikon
Samtalet är avslutat men telefonen är inte ledig, vänta i någon sekund.
Tre-part
tre-part ikon
Samtalet är i tre-part med part A, telefonist och part B.
Inkommande samtal
inkommande samtal ikon
Ett inkommande samtal till telefonist, det ringer.
Parkerat samtal
parkerat samtal ikon
Detta samtal är parkerat, för att ta bort parkering tryck CTRL + P eller knappen ”Återta”
Kopplat
kopplat ikon
Detta samtal är under pågående transport, invänta status.

Flashikoner

Upptagen
upptagen ikon
Användaren är upptagen i telefon.
Hänvisad
hänvisad ikon
Användaren är hänvisad.
Inkommande
inkommande ikon
Ett direkt inkommande samtal till telefonistens anknytning.
Inget svar
inget svar ikon
Omstyrt till telefonist då användaren inte svarade i telefonen.
Utgående samtal
utgående samtal ikon
Samtalet är utgående ifrån telefonistens anknytning.
Köat samtal
köat samtal ikon
Samtal som gått via en grupp i växeln.
Återanrop
återanrop ikon
Samtal som kommit tillbaka på återanrop.

Hänvisningskällor

Externt
externt ikon
Hänvisningen kommer ifrån ett externt system.
Mobil
mobil ikon
Hänvisningen är aktiverad ifrån mobilapplikationen.
Telefonist
telefonist ikon
Hänvisningen är aktiverad ifrån telefonistapplikationen.
Kalendern
kalendern ikon
Hänvisningen är aktiverad via kalenderkopplingen.
Telefon
telefon ikon
Hänvisningen är aktiverad via telefon.
Schema
schema ikon
Hänvisningen är genererad via schemat som är aktiverat på användaren. Schema på användaren sätts i Admital-webb.
Web
web ikon
Hänvisningen är aktiverad via Presentity webb.